Stereotypen van websites

Onderstaande stereotype websites zijn ook niet per definitie goed of slecht.
Ze zijn bedoeld ter bewustwording van niet zichtbare signalen die je met je (al dan niet succesvolle) website uitzendt.

1. IK WIL TE GRAAG WEBSITE

Websites die vallen in deze categorie komen vaak opdringerig over. Ze duwen (pushen) in plaats van aantrekken (pullen). Deze websites zijn zeer commercieel en gericht op een korte termijn resultaat. Op een dergelijke website ontvang je bijvoorbeeld na 1 minuut een pop-up met daarin een ogenschijnlijk geweldig aanbod. 

Deze websites zien er over het algemeen erg gelikt uit en proberen je met veel mooie woorden actie te laten ondernemen. Vaak lukt het deze websites niet om authenticiteit en vertrouwen uit te stralen. Bezoekers voelen zich opgejaagd in plaats van aangesproken.

2. WEBSITE ZONDER VERPAKKING

Heel veel websites vallen in meer of mindere mate in deze categorie. De content op deze websites is nauwelijks gericht op de bezoeker. De bezoeker wordt niet of nauwelijks direct aangesproken en de meeste content gaat over het aanbod en niet zozeer over het resultaat van het aanbod, namelijk de voordelen voor de bezoeker op de website.

Een website waar de verpakking ontbreekt, nodigt vaak te weinig uit om te gaan lezen. De content is nog te ruw en niet klantgericht bewerkt. Ook de fysieke leesbaarheid laat op deze sites vaak te wensen over. De reden van het ontbreken van een verpakking ligt vaak in het moeilijk kunnen verbinden met of inleven in de ander (lees potentiële klant).

3. HOE MEER HOE BETER WEBSITE

Een ander fenomeen dat op veel websites terugkomt is de overload aan content. Op zich is het heel verstandig om veel content op een website te hebben (zeker vanuit het oogpunt van zoekmotormarketing), maar het gaat hier om wat direct zichtbaar is. De content wordt vaak niet gedoseerd aangeboden.

Een homepage van een website van dit stereotype staat vaak helemaal vol met content. Verschillende kolommen, meerdere kopjes, veel linkjes, veel plaatjes. Kortom, je ziet door de bomen het bos niet meer. Ook herken je een dergelijke website eenvoudig aan lange en complexe navigatiestructuren. Niet kunnen kiezen of bang zijn dat je bezoeker iets niet ziet, zijn vaak onderliggende oorzaken hiervan.
Op onze website hebben we gekozen voor een redelijk beperkt menu en veel diepliggende pagina die allen worden aangesproken via een link in een pagina.

4. IK HOEF NIET OP DE VOORGROND WEBSITE

Websites die in deze categorie vallen zijn vaak heel vlak en rustig. Het uitdragen van voordelen, ‘benefits’ en onderscheidend vermogen wordt op deze websites nauwelijks gedaan. Als bezoeker heb je dan vaak grote moeite om snel te snappen waar het bij deze website om draait. 

Deze websites ontbreekt het aan overtuigingskracht, terwijl het aanbod vaak heel goed in elkaar zit. Ook ontbreken op deze websites vaak de heldere ‘calls to action’ of de mogelijkheid om je aan te melden voor een nieuwsbrief. De duidelijke blinde vlek in deze websites is bescheidenheid. En ja, bescheidenheid siert de mens, maar kan behoorlijk belemmerend zijn als je via je website groei wilt realiseren.

5. DE BEREDENERENDE WEBSITE

Een beredenerende website heeft een hele sterke rationele uitstraling. Deze websites hebben vaak moeite om mensen te raken. Wat er staat ziet er allemaal prima uit, maar er wordt nauwelijks ingespeeld op de emotie van de bezoeker. Diensten worden in mooie tabelletjes gepresenteerd en duidelijke argumenten worden aangedragen waarom het aanbod zo goed is.

Veel webwinkels vallen in zekere mate in deze categorie. De homepage op een webwinkel in deze categorie staat helemaal vol met aanbod.
Plaatjes, aanbiedingen, nieuws,  maar vaak geen alinea die probeert om de bezoeker een bepaald gevoel mee te geven.

6. DE TROEBELE WEBSITE

Websites in deze categorie zenden (vaak onbewust) verschillende boodschappen uit, ze zijn niet consequent. De boodschappen van deze website gaan verschillende kanten op. Dit zijn de websites waar je als bezoeker snel een gevoel krijgt van ‘hier klopt iets niet’, zonder dat je direct kan benoemen waar dat aan ligt.

Deze websites hebben vaak een webdesign dat niet goed aansluit bij het aanbod en het onderscheidende vermogen dat ze presenteren. De mogelijke reden van een troebele website is dat het bedrijf erachter nog zoekende is naar een vast omlijnde heldere strategie.

7. DE GRIJZE MUIS WEBSITE

Een website in deze categorie biedt nauwelijks onderscheidend vermogen. De content gaat vaak over algemeenheden die voor ieder bedrijf in deze branche zouden kunnen gelden. Er mist letterlijk kleur in de content en vaak ook op het visuele vlak in de website. Ook richten deze websites zich niet specifiek op een doelgroep, waardoor je je als bezoeker minder aangesproken voelt.

Dit is ook zichtbaar in de benamingen van de navigatie-items. Dit zijn vaak hele gangbare niet spannende items. Zo worden hier bijvoorbeeld ook items als ‘sitemap’ en ‘disclaimer’ op een prominente positie gepresenteerd (bijvoorbeeld in de hoofdnavigatie).

8. DE ONS KENT ONS WEBSITE

Een ons kent ons website is te vergelijken met een café in een dorp. Als je daar als onbekende binnenkomt, voelt het lastig om in contact te komen met anderen. De website staat vol met specifieke termen, die je als nieuwe bezoeker niet snapt. Puur omdat het specifieke content is die bedoeld is voor de trouwe bezoeker.

Eigenaren van dergelijke websites zijn zo met hun ding bezig, dat ze nieuwe bezoekers ‘vergeten’. Deze websites scoren vaak hoog op Bounce rate in Google Analytics (het percentage bezoekers dat direct weer afhaakt).

9. DE DOOLHOF WEBSITE

Heel veel websites bevatten elementen uit dit stereotype. De doolhof website slaagt er niet of nauwelijks in om bezoekers eenvoudig door de content te leiden. De content wordt niet gedoseerd en is vaak onlogisch opgebouwd.

Websites in deze categorie hebben vaak geen ‘sitemap’, geen alternatieve manier van zoeken en ook een kruimelspoor ontbreekt. De content op deze websites is vaak prima verzorgd, maar de kans dat de nieuwe bezoekers vinden wat zij zoeken is klein. Bezoekers raken eenvoudig de weg kwijt.

10. WIE ZIT HIERACHTER WEBSITE

Veel websites horen in meer of mindere mate in deze categorie. De ‘wie zit hierachter website’ heeft moeite met het winnen van vertrouwen van nieuwe bezoekers.
Een website in deze categorie herken je aan het ontbreken van bijvoorbeeld concrete contactinformatie, overtuigende ‘testimonials’, foto’s van medewerkers of het bedrijfspand, het kvk-nummer etc.

Daarnaast hebben alle andere stereotype websites invloed op de mate van vertrouwen. Als een website bijvoorbeeld opdringerig overkomt of als nieuwe bezoekers zich niet direct thuis voelen, dan heeft dit direct invloed op het vertrouwen in de website.

Oyit, uw SEO specialist.