Software

Software

 

Software of programmatuur is een gangbaar woord voor computerprogramma’s. Naast toepassingen voor de mainframes, pc’s en spelcomputers, bevatten ook apparaten als televisies, telefoons, telefooncentrales, auto’s, machines sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw steeds vaker software.

 

Software kan worden ingedeeld naar toepassingsgebied of gebruikersgroep. Het begrip “software” komt uit het Engels, en is de tegenhanger van hardware (apparatuur), waarmee alle “tastbare” apparatuur wordt bedoeld.

 

 

Kantoorsoftwarepakketten bestaan vaak uit:

 

 • Tekstverwerker
 • Spreadsheet
 • Databaseprogramma
 • Presentatiesoftware
 • Projectplanning

 

Bedrijfssoftware zijn grotere softwarepakketten, vaak voor meerdere gebruikers. Voorbeelden zijn:

 

 • ERP-systeem, Enterprise Resource Planning
 • SCM-systeem, Supply Chain Management
 • CRM/EMM-systeem, Customer Relationship Management / Enterprise Marketing Management
 • HRM-systeem, Human Resource Management
 • Propriëtaire software , dit is vaak maatwerk, software gemaakt voor een bedrijf
 • PDM-systeem, Product Data Management
 • EDM/ECM-systeem, Enterprise Document / Content Management
 • Praktijkmanagementsysteem voor artsen, tandartsen, apothekers en overige zorgverleners.

 

OYIT Software Consultancy helpt u bij de keuze van software en bij het ontwikkelen van software.