Overzicht van loondienstverbanden

 

De Giethoorn Groep

Algemeen groepsdirecteur, CEO 

De Giethoorn Groep werd gevormd door een aantal drukkerijen, een uitgeverij en een mediabedrijf met buitenlandse vestigingen in Polen en Hongarije. Het was mijn taak het bedrijf, binnen de sterk bewegende interne en externe invloeden, met voldoende rendement de toekomst binnen te loodsen, waarbij horizontale schaalvergroting en uitbreiding van activiteiten in de grafische keten van vormgeving tot en met logistiek, met een meer marktgerichte in plaats van technisch gerichte organisatie, voorop stond.

Overige activiteiten:

– Ombuigen van een negatief resultaat van 1,5 miljoen euro naar winst binnen 1 jaar

– Opstellen strategisch plan (5 jarenplan)

– Introductie van commercieel handelen i.p.v. alleen denken

– Lokale directeuren laten focussen op omzet

– Integratie verschillende werkmaatschappijen

– Verdere uitdieping van synergievoordelen (administratief, inkoop technisch en logistiek).

– Sluiting van de Handelsdrukkerij 1874

 

 

Emro

Algemeen directeur (leiding over 70 medewerkers)

Naast de verantwoordelijkheid voor het bedrijf tevens algemeen directeur van een aantal zusterbedrijven, waaronder een Duitse onderneming. Emro, een productiebedrijf met een aantal rotatiemachines verkeerde in grote financiële problemen. Acties op diverse gebieden hebben binnen een aantal maanden geleidt tot positieve financiële resultaten en waarborgen inmiddels de continuïteit van de onderneming.

Overige activiteiten:

– Ontslaan zittende directie

– Vervanging gehele middenkader

– Na sterkte/zwakte analyse personeel, versterking gezocht door wisselingen en opleiding.

– Introductie nieuw marketingplan, marge verbetert van 27% naar 43%

– Na analyse van best lopende producties, marktsegmentatie aangegaan

– Nieuwe bij het bedrijf passende klanten binnengehaald (6 miljoen)

– Efficiency verbetering productie met 18%, via meting en targetstelling

– Inhalen van achterstallig onderhoud

– Drastische kostenreducties, betere inkoop policy

– Open en bottum up gerichte managementstijl geïmplementeerd, samen aan de slag

– Begroting en kostprijsbepaling voor de komende 3 jaar

– Strategisch plan voor de komende 5

– Na substantiële verliezen in het verleden financieel resultaat omgebogen naar winst

 

 

St. Ives Multimedia

Directeur 

Als bedrijfsleider gegroeid naar directeur binnen dit verpakkingsbedrijf (onderdeel uitmakend van een groot Brits consortium) met een groei van 40 naar meer dan 200 medewerkers.

Overige activiteiten:

– Het sturen van een vakmanschap gerichte naar een marktgerichte organisatie.

– Budget en target stellend werken, introductie lean and mean production (5S).

– Behalen van het ISO 9002 certificate en World Class Manufacturing.

– Het beheersen van de groei van de organisatie

– Aanpassen van het organogram en veranderen van managementstijl, van autocratisch

dirigerend naar participerend coachen)

– Het op peil houden van benodigde productiecapaciteit door investeringen.

– Introduceren van bottleneck planning

– Verkorting van logistieke doorstroomtijden en levertijden naar 24 tot 36 uur

– Introductie van 2, 3 en later 4 ploegendiensten

– Verhuizing naar een nieuwe locatie

– Het opzetten van een technische dienst

– Het voorbereiden van het behalen van een milieucertificaat

– Het introduceren van SPC (Statistic Process Control)

– Het aanschaffen/implementeren van een volledige digitale Pre-press

 

 

KNP

Chef Afwerking

De KNP is een papierproducerende fabriek met twee papiermachines.

Als afdelingschef verantwoordelijk voor de output, kwaliteit en de bewerkingsverliezen van diverse afwerk- en verpakkingsmachines.