Keuze van software

Om te bepalen welk software pakket het best gebruikt kan worden voor het digitaliseren van informatiestromen zal de gewenste functionaliteit in kaart moeten worden gebracht.

Het kiezen van nieuwe software start met het maken van een Business Case, waarin de zakelijke afweging van het inzetten van geld of tijd ter verbetering van de organisatie beschreven wordt.

In de praktijk betekent de implementatie van nieuwe software meestal een uitbreiding of aanpassing van een bestaand software-landschap.

De nieuwe software dient goed samen te werken met de bestaande software en mag samenwerking met toekomstige software niet onmogelijk maken. Ook is de externe interoperabiliteit van belang omdat organisaties steeds intensiever samenwerken en informatie uitwisselen.

Het correct werken van software moet zo min mogelijk afhangen van het (correct) werken van andere software. Het aantal ‘verbindingen’ tussen de verschillende softwarepakketten moet beperkt blijven tot de hoogst noodzakelijke.

Verder dienen we bij de keuze van een softwarepakket maximaal gebruik te maken van opgedane ervaringen bij vergelijkbare organisaties en is er behoefte aan training van medewerkers.

OYIT Software Consultancy heeft meer dan 20 jaar ervaring in begeleiding van aanschaf van software en implementatie.