Software implementatie

Bij uitvoeren van een project verdeelt OYIT Software Consultancy het project in een traditionele vijf fasen.

  • Concieve (initiatie)

In de eerste fase vindt de start van het project plaats. De indeling van het projectteam, het Plan van Aanpak en uitwerking van verdere implementatie zodat het duidelijk is wat er allemaal gaat veranderen op het gebied van bedrijfsprocessen, mensen, technologie en organisatie, en wat er nodig is om dat te realiseren.

  • Design/Build (ontwerp)

In deze fase wordt een functioneel ontwerp gemaakt over hoe het systeem moet worden ingericht. Ook functionele ontwerpen voor maatwerkapplicaties, zoals rapportage, koppelingen met andere systemen of andere specifieke applicaties, worden in deze fase opgesteld. Op basis van de functionele ontwerpen kunnen ontwikkelaars een technisch ontwerp opstellen voor het te ontwikkelen maatwerk. Aan het eind van deze fase zijn er documenten opgeleverd die in de ontwikkelfase gebruikt worden als handleiding voor de inrichting van het systeem.

  • Develop (ontwikkelen)

In deze fase vindt de daadwerkelijke inrichting en configuratie van het systeem plaats.

Het maatwerk wordt nu ontwikkeld en getest en procedures voor de import en conversie van data uit oude systemen worden opgesteld. Ook wordt het systeem ingericht en geconfigureerd zodat het past bij de specifieke situatie van het bedrijf. Vervolgens wordt het systeem als geheel getest.

In deze fase vinden ook trainingen plaats voor de gebruikers.

  • Deploy (uitrollen)

Het systeem is nu klaar om daadwerkelijk in gebruik genomen te worden. In de vorige fasen is het systeem helemaal ingericht en maatwerk ontwikkeld, er is getest en de nieuwe gebruikers zijn getraind om het systeem te kunnen gebruiken. Deze fase wordt afgesloten met het moment waar tijdens de hele implementatiefase naartoe is gewerkt: de “Go Live” van het project. Data uit oude systemen wordt nu overgezet naar de live omgeving van het nieuwe systeem en getest op integriteit.

  • Evaluate/Support (evaluatie/nazorg)

Nadat het systeem in gebruik is genomen volgt een evaluatie over het eindresultaat versus het beoogde resultaat bij aanvang van het project.

Iedere fase heeft zijn eigen karakteristieken en ‘deliverables’ en wordt bij voorkeur formeel afgesloten en afgetekend (een ‘mijlpaal’ in het project).

OYIT Software Consultancy kan u met haar expertise en ervaringen helpen bij deze fasen en adviseren in het gebruik van software op de werkplek. Wij helpen u met een analyse van de werkprocessen en verwerken dat in een advies.

Op verzoek helpen wij u de aanschaf  van de juiste software. Wij kunnen zelfs maatwerk software leveren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *