Hulp bij financieringen

Hoe staat het met uw huidige financiële situatie? Hoe gaat die situatie er in de toekomst uitzien? Sluit die situatie aan bij uw wensen? Kunt u eerder stoppen met verplicht werken? Welke stappen moet u zetten om uw gewenste situatie te bewerkstelligen? Hoe verandert uw situatie bij ziekte of overlijden van een gezinslid? Hoe zit het met de bedrijfsopvolging?

Rato Consultancy helpt u bij het vaststellen of uw bestaande vermogenspositie en getroffen inkomensvoorziening voldoende zijn om aan uw wensen en eisen voor de toekomst te voldoen.

Tijdens een eerste oriënterend gesprek maken we een volledige inventarisatie van uw persoonlijke situatie. U moet hierbij denken aan het vaststellen van uw huidige vermogen, uw huidige bestedingspatroon en uw gewenste inkomens- en vermogenspatroon.

Met de Financiële Vermogensplanner stellen wij via een helder stappenplan een persoonlijk financieel vermogensplan voor u op.

Dit financieel plan geeft:

– inzicht in uw huidige financiële situatie

– inzicht in de toekomstige financiële situatie

– advies waardoor u uw financiële situatie kunt optimaliseren en uw wensen kunt realiseren

Dit advies wordt tussentijds met u besproken. Dat leidt uiteindelijk tot ons definitieve advies voor uw nabije toekomst. Dit rapport geeft inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie en zorgt er voor dat uw financiële toekomst goed geregeld is.