Facebook post tips

Fa­cebook is een geweldig online mar­ke­ting­ tool, maar er is wel een over­aan­bod aan Fa­cebook posts van zowel per­so­nen als be­drij­ven. Het gevolg is dat niet ie­de­re Fa­cebook post veel ex­po­su­re krijgt.

Oyit Consultancy heeft een aantal tips op een rijtje samengevat in een e-book.

Neem voor vragen of tips en feedback gerust contact met ons op.