E-learning

E-learning is een effectieve en kostenbesparende online leermethode. De cursist ontwikkelt zijn of haar competenties door middel van een training, manual, toets en assessment via de computer. In plaats van een docent zorgen interactieve oefeningen, filmpjes en spelelementen voor het overdragen van kennis en/of vaardigheden. E-learning wordt bij veel organisaties inmiddels op grote schaal ingezet om op kennis en vaardigheden te sturen

OYIT biedt e-learning oplossingen aan en helpt met een professioneel team bedrijven en organisaties bij het oplossen van opleidingsvraagstukken en bij het opleiden van medewerkers.