Canonieke URL

Wat is een canonieke URL?
Een canoniek (in het Engels canonical) URL is de URL van de pagina waarnaar wordt gerefereerd met behulp van de canonical tag op andere pagina’s. Deze tag wordt ingezet om duplicate content te voorkomen. Duplicate content houdt in dat meerdere pagina’s dezelfde inhoud hebben. Als bijvoorbeeld Google ziet dat op een website twee pagina’s zijn, met verschillende URL’s, maar met identieke inhoud, zal dit negatieve gevolgen hebben voor de ranking van de site.
Ook wanneer Google websites ziet met identieke inhoud zal dit negatieve gevolgen hebben voor de ranking van deze sites.

Canonical URL instellen

De link tag van een canonical URL ziet er als volgt uit:
<link rel=”canonical” href=”http://www.voorbeeld.nl/voorbeeld-locatie/” />.

Deze URL wordt dan opgenomen in het <head> gedeelte van de pagina, die moet refereren naar de originele pagina. Als deze tag wordt toevoegt, zal alleen de canonical URL (in dit geval www.voorbeeld.nl/voorbeeld-locatie/) in de zoekresultaten van Google worden meegenomen en zal het probleem van duplicate content worden voorkomen.

Waarom is de canonical URL belangrijk?

Wanneer Google ‘denkt’ dat er duplicate content op een pagina staat, heeft dit een negatief effect op de ranking. Google geeft namelijk minder waarde aan deze pagina’s als ze allemaal dezelfde inhoud lijken te hebben. Door een canonical tag mee te geven aan een pagina, ziet Google dat die pagina bewust een soort ‘kopie’ is van de oorspronkelijke pagina en heeft dit geen negatieve gevolgen.