Hulp bij bedrijfsovername

Een onderneming kan groeien door autonome groei, maar ook door een ander bedrijf over te nemen. Ze koppelen als het ware een rijdende trein aan hun eigen trein en kopen een bestaand bedrijf. Een variant hierop is het inkopen in een bestaand bedrijf, zoals een adviesbureau.

Een bedrijfsoverdracht heeft vooral drie voordelen.

1. Weinig opstartkosten.
Er zijn weinig of geen opstartkosten (meer), wat een fors kostenvoordeel is. De koper hoeft geen marketingkosten meer te maken om de omzet op gang te brengen, het personeel is ingewerkt, er is goede samenwerking met leveranciers en er wordt flink op de kosten bespaard doordat het bedrijf weet wat wel en wat niet werkt.

2. Minder faalrisico.
Er is veel minder faalrisico, doordat het bedrijf zich heeft bewezen en de omzet goed op gang is.

3. Synergie
Er zijn synergievoordelen (kostenbesparingen, groter marktaandeel) te behalen door bedrijfsfuncties te combineren. De synergie is nog slechts theoretisch en moet nog gerealiseerd worden.

Maar aan bedrijfsovernames zitten natuurlijk ook nadelen. Drie grote nadelen zijn:

1. Een nieuwe eigenaar.
Veel bedrijven steunen op de persoon en/of de werklust van de ondernemer. Is de nieuwe eigenaar beter?

2. Eenmalige advieskosten.
Een bedrijfsovername veroorzaakt, zowel voor de koper als de verkoper, forse eenmalige advieskosten aan advocaten, belastingadviseurs, intermediairs en financiers.

3. In de schulden.
Om een bedrijf te kunnen kopen moet de koper zich vaak diep in de schulden steken. Er wordt tenslotte niet geleidelijk iets opgebouwd, maar een lopend bedrijf moet vaak in een keer betaald worden.

Het grootste struikelblok bij een overname is natuurlijk de overnameprijs.

Want de opbrengst van de verkoper is de kostprijs van de koper. Daarom wordt vaak – met gespecialiseerde consultants gezocht naar objectieve waardemaatstaven om de prijs te schatten. Er zijn veel methoden hierbij behulpzaam, maar ze hebben, zoals zal blijken, allemaal hun beperkingen. Laat Oyit Consultancy u hierbij bijstaan.